Vabilo na skupčino OZ KMN Puconci

OZ KMN PUCONCI

Datum: 21. 7. 2022

 

V A B I L O

 

 

Sklicujem skupščino članov OZ KMN Puconci, ki bo

v sredo, 3. 8. 2022 ob 19.00

v Kulturni dvorani v Puconcih.

 

 

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Pregled navzočnosti, ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overitelja zapisnika
 3. Sprejem poslovnika občnega zbora
 4. Jesenski del tekmovalne sezone 2022/2023:
 • koledar tekmovanja,
 • prehodni rok pred tekmovanjem,
 • tekmovalna, disciplinska in sodniška taksa
 1. Tekoče zadeve
 2. Razno

 

 

 

 

                                                          

 

            Predsednik:

                                                                                                          Andrej Bedek

                                                                                                          Andrej Bedek l.r.

 

Vabljeni:

 • člani OZ KMN Puconci,
 • člani organov zveze,
 • župan,
 • predsednik ŠZ,
 • direktor Razvojnega zavoda.