Prijavnica na tekmo

Obvešamo vse klube OZ KMN Puconci, da se v novi sezoni 2022/23 uporablja nova prijavnica za prijavo na tekmo.

 

Vodja TK

Štefan FARTEK

Prijavnica