SKLEP TK.1-2022/2023

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

 

 

TEKMOVALNA KOMISIJA

 

Datum:22.08.2022

 

 

KMN Beznovci

 

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na korespondenčni  seji dne  22.08.2022, sprejela naslednji

 

                                                                 SKLEP

 

 

1.Tekmovalna komisija OZKMN Puconci je po uradni dolžnosti na podlagi 3.odstavka 54.člena tekmo med KMN Vaneča in KMN Beznovci,ki bi morala biti odigrana 20.08.2022,se registrira 3:0 v korist KMN Vanečo. TK je na podlagi dokumentacije ugotovila,da tekma ni bila odigrana zaradi neprihoda igralcev ekipe  KMN Beznovec.

 

2.Ekipa KMN Beznovci  se preda v postopek DK.

 

      

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

                                                                   

 

                                                                                            Predsednik TK OZ KMN Puconci

                                                                                            Štefan Fartek