SKLEP TK.2-2022/2023

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

 

 

TEKMOVALNA KOMISIJA

 

 

Datum: 22.09.2022

 

 

KMN SEBEBORCI

SODNIK ANTON HORVAT

 

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na korenspondenčni seji dne 22.09.2022, sprejela naslednji

 

                                                                         SKLEP

 

 

  1. Na podlagi pregleda zapisnika 4. kroga A-lige med KMN Sebeborci in KMN Puževci, ki je bila odigrana 21.09.2022 v Sebeborcih, je bilo ugotovljeno, da je bil zapisnik nepopolno izpolnjen.
  2. Ekipa KMN Sebeborci se zaradi domnevnih kršitev 32. člena TP preda v postopek DK.
  3. Sodnik Anton Horvat se zaradi domnevnih neizpolnjevanja svojih dolžnosti iz 22. člena TP preda v postopek DK.

 

 

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

 

 

                                                                                               Predsednik TK OZ KMN Puconci

                                                                                               Štefan Fartek