SKLEP TK.3-2022/2023

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

 

 

TEKMOVALNA KOMISIJA

 

Datum:25.09.2022

 

 

KMN SEBEBORCI

 

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na korespondenčni  seji dne  25.09.2022, sprejela naslednji

 

                                                                         SKLEP

 

 

1.Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci po uradni dolžnosti na podlagi 3.odstavka 54.člena tekmo 5.kroga A-lige med KMN Dolina in Kmn Sebeborci ,ki bi morala biti odigrana 24.09.2022, se registrira 3:0 v korist KMN Dolina.TK je na podlagi dokumentacije ugotovila,da tekma ni bila odigrana,zaradi neprihoda ekipe KMN Sebeborec.

 

2.Ekipa KMN Sebeborci se predajo v postopek DK.

 

      

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

                                                                   

 

                                                                                           Predsednik TK OZ KMN Puconci

                                                                                           Štefan Fartek