SKLEP DK.1 2022/2023

Puconci 80, 9201 Puconci
Tel. 02/ 5459 100
Številka: 1-2022/23
Datum: 03.10.22
Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak
predsednik, Bojan Lovenjak in Jože Fartek člana, je na seji dne 25.09.22
obravnavala:

1. Sklep TK z dne 22.08.2022
2. Sklep TK z dne 22.09.2022
3. Gorana Gomboši, KMN Šalamenci

                                                                     SKLEP
                                                                          I.

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi KMN Beznovci izreče kazen- 50 €.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s sklepom tekmovalne komisije z dne 22.08.2022
iz katerega je razvidno, da tekma med KMN Vaneča in KMN Beznovci, katera bi
morala biti odigrana dne 20.08.2022, ni bila odigrana, ker ekipe KMN Beznovci iz
neopravičljivih razlogov ni bilo na tekmo.
S tem je ekipa KMN Beznovci kršila določila 26. člena 1. alineje DP.

                                                                      SKLEP
                                                                          II.

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi KMN Sebeborci izreče kazen- opomin.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s sklepom tekmovalne komisije z dne 22.09.2022
iz katerega je razvidno, da je zapisnik s tekme KMN Sebeborci in KMN Puževci bil
nepopolno izpolnjen.
S tem je ekipa KMN Sebeborci kršila določila 26. člena 4. alineje DP.

                                                                     SKLEP
                                                                        III.

DK je sprejela sklep, da se igralcu KMN Šalamenec Goranu Gomboši izreče kazen
prepoved nastopanja za določeno število tekem: 3 tekme

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Šalamenci in KMN
Moščanci, katera je bila odigrana v Šalamencih dne 24.9.2022, z izjavo sodnika in
izjavo izključenega igralca.
Iz izjav je razvidno, da je izključeni igralec prejel rdeči karton zaradi nešportnega
ravnanja do nasprotnega igralca in sodnika.
S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. alineje disciplinskega pravilnika
Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od
dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal
ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti
sklepu o suspenzu ni možna.

Poslano :
 KMN Beznovci
 KMN Sebeborci
 KMN Šalamenci
 tekmovalna komisija
 arhiv

                                                                                                                  Predsednik
                                                                                                                  disciplinske komisije
                                                                                                                  Teo Čerpnjak