Koledar prireditev 2023

ORGANIZATORJEM
KULTURNIH, TURISTIČNIH, ŠPORTNIH IN DRUŽABNIH PRIREDITEV
TER GASILSKIH TEKMOVANJ, OBLETNIC
NA OBMOČJU OBČINE PUCONCI

ZADEVA: Koledar prireditev 2023
Spoštovani organizatorji!
Leto se hitro približuje koncu in tako je prišel čas za pripravo koledarja prireditev za
prihajajoče leto 2023 v Občini Puconci.
V ta namen vas vljudno naprošamo, da nam posredujete seznam vaših tradicionalnih
prireditev in dogodkov širšega pomena v letu 2023 na priloženem vprašalniku do 10.
decembra 2022 na spodaj navedeni naslov.
Vprašalnik najdete tudi na spletni strani: www.puconci.si
Prosim, da upoštevate navedeni rok za oddajo podatkov, saj bomo le tako lahko pravočasno
uskladili dogodke, ga natisnili in čimprej promovirali obiskovalcem naših prireditev.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 02/545-9670.
Želimo vam veliko energije in idej pri snovanju prireditev.

Naslov:
Razvojni zavod Občine Puconci
Bodonci 7
9265 Bodonci
ali na e-mail: razvojni.zavod@siol.net

Lep pozdrav!

Pripravila:
Tanja Marič

 

Priloga:

Vprašalnik za 2023