SKLEPI TEKMOVALNE KOMISIJE!

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

TEKMOVALNA KOMISIJA

Sklepi tekmovalne komisije z dne 30. decembra 2022

Tekmovalna komisija (TK) Občinske zveze klubov malega nogometa (OZ KMN) Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, se je sestala na izredni seji dne 30. decembra 2022 zaradi kršenja 5. alineje 53. člena Tekmovalnega pravilnika (TP) OZ KMN Puconci s strani KMN Šalamenci.

TK je sprožila postopek proti  KMN Šalamenci in igralcu KMN Šalamenci Žanu Špilaku po uradni dolžnosti. TK je v postopku pridobila izjavo kluba iz OZ KMN Puconci, ki je bil prepoznani kot domnevni kršitelj, prav tako je od druge pomurske malonogometne zveze (Športne zveze Beltinci) pridobila zapisnike ali vpogledala v zapisnike omenjene zveze.

Iz pridobljene dokumentacije izhaja, da je bil igralec Žan Špilak v jesenskem delu tekmovanja skupine B OZ KMN Puconci registriran in je nastopal za KMN Šalamence, istočasno pa je bil registriran in je nastopal za Športno društvo Bobri Dolnja Bistrica v tekmovanju Športne zveze Beltinci.

Na podlagi kršenja 53. člena TP so v postopku naslednji klubi in njihovi igralci: KMN Šalamenci in igralec Žan Špilak

Sklepi za KMN Šalamenci:

  1. Na podlagi kršenja 53. člena 5. alineje TP se tekma B-lige 6. kroga med KMN Skakovci in KMN Šalamenci, ki je bila odigrana 17.09.2022, kjer je bil končni rezultat tekme 2 : 7, registrira 3 : 0 v korist KMN Skakovci.
  2. Na podlagi kršenja 53. člena 5. alineje TP se tekma B-lige 7. kroga med KMN Šalamenci in KMN Moščanci, ki je bila odigrana 24.09.2022, kjer je bil končni rezultat tekme 2 : 0, registrira 0 : 3 v korist KMN Moščanci.
  3. Na podlagi kršenja 53. člena 5. alineje TP se tekma B-lige 9. kroga med KMN Šalamenci in ŠD Legende, ki je bila odigrana 08.10.2022, kjer je bil končni rezultat tekme 6 : 3, registrira 0 : 3 v korist ŠD Legende.
  4. Na podlagi kršenja 53. člena 5. alineje TP se tekma B-lige 10. kroga med KMN Poznanovci in KMN Šalamenci, ki je bila odigrana 16.10.2022, kjer je bil končni rezultat 2 : 2, registrira 3 : 0 v korist KMN Poznanovci.
  5. Na podlagi kršenja 53. člena 5. alineje TP se tekma B-lige 11. kroga med KMN Šalamenci in KMN Vaneča, ki je bila odigrana 22.10.2022, kjer je bil končni rezultat 4 : 0,registirira 0 : 3 v korist KMN Vaneče.

Zgoraj navedeni klub in igralec se predajo v disciplinski postopek zaradi kršitev 53. člena 5. alineje TP OZ KMN Puconci.

Pravni pouk: Zoper zgoraj navedene sklepe TK z dne 30.12.2022 je dopustna pritožba na drugostopni organ v roku 8 dni od prejema sklepa.

 Predsednik TK OZ KMN Puconci

  Štefan Fartek