Vabilo na skupščino OZ KMN Puconci

V A B I L O

 

Sklicujem skupščino članov OZ KMN Puconci, ki bo

v sredo, 15. 3. 2023 ob 18.00

v Kulturni dvorani v Puconcih.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Pregled navzočnosti, ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overitelja zapisnika
 3. Sprejem poslovnika skupščine OZ KMN
 4. Evidentiranje kandidatov za volitve v organe zveze in imenovanje volilne komisije
 5. Finančno poročilo za leto 2022 in finančni plan za leto 2023
 6. Pregled jesenskega dela tekmovalne sezone 2022/2023:
 • predsednik upravnega odbora,
 • predsednik tekmovalne komisije,
 • predsednik disciplinske komisije,
 • razprava po poročilih
 1. Volitve v organe zveze
 2. Spomladanski del tekmovalne sezone 2022/2023:
 • koledar tekmovanja,
 • prehodni rok pred tekmovanjem,
 • tekmovalna, disciplinska in sodniška taksa
 1. Tekoče zadeve
 2. Razno

 

Prosim, da se skupščine zagotovo udeležite!

 

                                                                                             

                                                                                                                                                  Predsednik:

                                                                                                                                                 Andrej Bedek

                                                                                                                                              Andrej Bedek l.r.

 

Vabljeni:

 • člani OZ KMN Puconci,
 • člani organov zveze,
 • sodniki,
 • župan,
 • predsednica ŠZ,
 • direktorica Razvojnega zavoda,
 • kandidati za volitve v organe OZKMN.

Priloge:

Pooblastilo

Izjava o kandidaturi

Dopis za volilno skupščino 2023

Vabilo skupščina Puconci 15. 3. 2023