SKLEP TK.5-2022/2023

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

 

 

TEKMOVALNA KOMISIJA

 

Datum:25.04.2023

 

 

ŠD Predanovci

 

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na korespondenčni seji dne 25.04.2023, sprejela naslednji

 

                                                             SKLEP

 

 

1.Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci je po uradni dolžnosti na podlagi 3.odstavka 54.člena tekmo med ŠD Vidonci in ŠD Predanovci,ki bi morala biti odigrana 22.04.2023,se registrira 3:0 v korist ŠD Vidonci. TK je na podlagi dokumentacije ugotovila,da tekma ni bila odigrana zaradi premajhnega števila igralcev ekipe ŠD Predanovec.

 

2.Ekipa ŠD Predanovci se preda v postopek DK.

 

      

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

 

                                                                                               Predsednik TK.OZ KMN Puconci

                                                                                               Štefan Fartek