SKLEP TK.7 2022/2023

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

 

 

TEKMOVALNA KOMISIJA

 

Datum:23.05.2023

 

 

KMN  Beznovci

 

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na korespondenčni seji dne 23.05.2023, sprejela naslednji

 

                                                                 SKLEP

 

 

1.Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci je po uradni dolžnosti na podlagi 3.odstavka 54.člena tekmo med KMN Skakovci in KMN Beznovci,ki bi morala biti odigrana 20.05.2023,se registrira 3:0 v korist KMN Skakovci. TK je na podlagi dokumentacije ugotovila,da tekma ni bila odigrana zaradi premajhnega števila igralcev ekipe KMN Beznovec.

 

2.Ekipa KMN Beznovci se preda v postopek DK.

 

      

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

 

                                                                                               Predsednik TK.OZ KMN Puconci

                                                                                               Štefan Fartek