SKLEP DK 5-2023

Puconci 80, 9201 Puconci
Tel. 02/ 5459 100
Številka: 5-2022/23
Datum: 06.06.2022
Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak
predsednik in Bojan Lovenjak član, je na seji dne 06.06.2023 obravnavala:

1. Sklep TK z dne 23.5.2023
2. Sklep TK z dne 29.5.2023
3. Mateja Sever, KMN Moščanci

SKLEP
I.

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi KMN Beznovci izreče kazen- 100 €.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s sklepom tekmovalne komisije z dne 23.5.2023
iz katerega je razvidno, da tekma med KMN Skakovci in KMN Beznovci, katera bi
morala biti odigrana dne 20.5.2023, ni bila odigrana, ker ekipe KMN Beznovec  iz
neopravičljivih razlogov ni bilo na tekmo. Pri izreku kazni je DK kot oteževalno
okoliščino upoštevala sklep DK 1 2022/23.
S tem je ekipa KMN Beznovci kršila določila 26. člena 1. alineje DP.

SKLEP
II.

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi ŠD Predanovci izreče kazen- 200 €.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s sklepom tekmovalne komisije z dne 29.5.2023
iz katerega je razvidno, da tekma med ŠD Predanovci in KMN Prosečka Vas, katera
bi morala biti odigrana dne 27.5.2023, ni bila odigrana, ker ekipe ŠD Predanovec iz
neopravičljivih razlogov ni bilo na tekmo. Pri izreku kazni je DK kot oteževalno
okoliščino upoštevala sklep DK 4 2022/23.
S tem je ekipa ŠD Predanovci kršila določila 26. člena 1. alineje DP.

SKLEP

III.

DK je sprejela sklep, da se igralcu KMN Moščanec Mateju Sever izreče kazen
prepoved nastopanja za določeno število tekem: 3 tekme+pokalni turnir.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Beznovci in KMN
Moščanci, katera je bila odigrana v Beznovcih dne 27.05.2023, z izjavo sodnika in
izjavo izključenega igralca.
Iz izjav je razvidno, da je izključeni igralec po prejetem zelenem kartonu prejel rdeči
karton zaradi nešportnega obnašanja do sodnika.
S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. alineje disciplinskega pravilnika

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od
dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal
ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti
sklepu o suspenzu ni možna.

Poslano :
 KMN Beznovci
 ŠD Predanovci
 KMN Moščanci
 tekmovalna komisija
 arhiv

Predsednik
disciplinske komisije
Teo Čerpnjak