Vabilo na skupščino OZ KMN Puconci

Št. zadeve: 019-0004/2023

Datum: 28. 6. 2023

 

V A B I L O

 

Sklicujem skupščino članov OZ KMN Puconci, ki bo

v četrtek, 13. 7. 2023 ob 19.30

v Kulturni dvorani v Puconcih.

 

 

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Pregled navzočnosti in ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overitelja zapisnika
 3. Sprejem poslovnika skupščine OZ KMN
 4. Evidentiranje kandidatov za volitve za nadomestnega člana Disciplinske komisije in imenovanje volilne komisije
 5. Volitve v organ Disciplinske komisije
 6. Seznanitev s spremembami Tekmovalnega pravilnika in Disciplinskega pravilnika ter sprejetimi sklepi Upravnega odbora OZ KMN
 7. Jesenski del tekmovalne sezone 2023/2024:
 • koledar tekmovanja,
 • prehodni rok pred tekmovanjem,
 • tekmovalna, disciplinska in sodniška taksa
 1. Tekoče zadeve
 2. Razno

 

 

Prosim, da se skupščine zagotovo udeležite!

 

                                                                                              

            Predsednik:

                                                                                                          Andrej Bedek

                                                                                                          Andrej Bedek l.r.

 

Vabljeni:

 • člani OZ KMN Puconci,
 • člani organov zveze,
 • sodniki,
 • župan,
 • predsednica ŠZ,
 • direktorica Razvojnega zavoda,
 • kandidati za volitve v organe OZKMN.