Sklep disciplinske komisije 1-2024/23

 

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

Številka: 1-2023/24

Datum: 05.09.2023

 

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Bojan Lovenjak in Roman Podlesek člana, je na seji dne

05.09.2023 obravnavala:

 

 

  1. Valterja Kutoš, KMN Košarovci

 

SKLEP

I.

 

DK je soglasno sprejela sklep, da se igralcu KMN Košarovci Valterju Kutoš izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem: 4 tekme.

 

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Strukovci in KMN Košarovci, v Strukovcih dne 26.8.2023, z izjavo sodnika, izjavo izključenega igralca in izjavo predsednika KMN Košarovec.

Iz izjav je razvidno, da je izključeni igralec prejel rdeči karton zaradi nešportnega obnašanja do sodnika.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. alineje disciplinskega pravilnika

 

 

 

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

 

 

Poslano :

  • KMN Košarovci
  • tekmovalna komisija
  • arhiv

 

Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak