Sklep DK 2-2023/24

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

Številka: 2-2023/24

Datum: 12.10.2023

 

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Bojan Lovenjak in Roman Podlesek člana, je na seji dne

10.10.2023 obravnavala:

 

 

  1. Sklep TK z dne 14.9.2023
  2. Mateja Časar, KMN Otovci

 

SKLEP

I.

 

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi ŠD Vidonci izreče kazen-  50 €.

 

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK  s sklepom tekmovalne komisije z dne 14.09.2023

iz katerega je razvidno, da tekma med ekipama KMN Pečarovci in ŠD Vidonci, katera bi morala biti  odigrana dne 10.9.2023 v Pečarovcih, ni bila odigrana, ker ekipe ŠD Vidonec ni bilo na tekmo.

S tem je ekipa ŠD Vidonec kršila določila 26. člena 1. alineje DP.

 

SKLEP

II.

 

DK je soglasno sprejela sklep, da se igralcu KMN Otovec Mateju Časar izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem: 2 tekmi.

 

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Beznovci in KMN Otovci, katera je bila odigrana v Bodoncih dne 8.10.2023 ter z izjavo sodnika..

Iz prejete dokumentacije razvidno, da je izključeni igralec prejel rdeči karton zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem po pisku sodnika.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. alineje disciplinskega pravilnika.

 

 

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 50 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

 

 

Poslano :

  • ŠD Vidonci
  • KMN Otovci
  • tekmovalna komisija
  • arhiv

 

Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak