Sklep TK 2-2023/24

Sklep TK OZ KMN Puconci št. 2-2023/24 z dne 25-10-2023.

Za TK OZ KMN Puconci

  Tilen MATIŠ

Priloga:

Sklep 2-2023 TK OZ KMN PUCONCI