Sklep TK 3-2023/24

Sklep TK OZ KMN Puconci št. 3-2023/24 z dne 02.11.2023.

Za TK OZ KMN Puconci

  Tilen MATIŠ

Priloga:

Sklep 3-2023 TK OZ KMN PUCONCI