Vabilo na skupščino OZ KMN Puconci

Št. zadeve: 019-0004/2023

Datum: 13. 2. 2024

 

V A B I L O

 

 

Sklicujem skupščino članov OZ KMN Puconci, ki bo

v četrtek, 22. 2. 2024 ob 18.00

v Kulturni dvorani v Puconcih.

 

 

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Pregled navzočnosti, ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overitelja zapisnika
 3. Sprejem poslovnika skupščine OZ KMN
 4. Finančno poročilo za leto 2023 in finančni plan za leto 2024
 5. Pregled jesenskega dela tekmovalne sezone 2023/2024:
 • poročilo predsednika upravnega odbora,
 • poročilo predsednika tekmovalne komisije,
 • poročilo predsednika disciplinske komisije,
 • poročilo predsednika nadzornega odbora,
 • razprava po poročilih
 1. Spomladanski del tekmovalne sezone 2023/2024:
 • koledar tekmovanja,
 • prehodni rok pred tekmovanjem,
 • tekmovalna, disciplinska in sodniška taksa
 1. Tekoče zadeve
 2. Razno

 

 

Prosim, da se skupščine zagotovo udeležite!

 

                                                                                             

            Predsednik:

                                                                                                          Andrej Bedek

                                                                                                          Andrej Bedek l.r.

 

Vabljeni:

 • člani OZ KMN Puconci,
 • člani organov zveze,
 • sodniki,
 • župan,
 • predsednica ŠZ,
 • direktorica Razvojnega zavoda.