Sklep TK OZ KMN Puconci

V prilogi je Sklep TK OZ KMN Puconci.

Sklep št. 7-2023-2024 TK OZ KMN PUCONCI

za TK OZ KMN Puconci

           Tilen MATIŠ