Sklep TK OZ KMN Puconci

V prilogi pošiljamo sklep TK OZ KMN Puconci št. 8-2023/24.

 

Sklep št. 8-2023-2024 TK OZ KMN PUCONCI

Za TK OZ KMN Puconci

        Tilen Matiš