Sklep TK OZ KMN Puconci

V prilogi pošiljamo sklep TK OZ KMN Puconci št. 10-2023/24.

 

Sklep št. 10-2023-2024 TK OZ KMN PUCONCI

 

Za TK OZ KMN Puconci

        Tilen Matiš