SKLEP DK OZ KMN PUCONCI

V prilogi pošiljamo sklep DK OZ KMN Puconci št. 5-2023/24.

Sklep DK 5-2023-24

ZA DK OZ KMN Puconci

   Teo ČERPNJAK