Sklep TK OZ KMN Puconci

V prilogi pošiljamo sklep TK OZ KMN Puconci št. 11-2023/24, 12-2023/24.

Sklep št. 11-2023-2024 TK OZ KMN PUCONCI

Sklep št. 12-2023-2024 TK OZ KMN PUCONCI

Za TK OZ KMN Puconci

        Tilen Matiš