Prepoved nastopanja naslednjih igralcev

Priimek in ime Klub Prepoved nast.            Datum izreka Št. sklepa