OZ KMN PUCONCI

Člani UPRAVNEGA ODBORA

  Ime in priimek
Predsednik ANDREJ BEDEK       andrej.bedek@ozkmn-puconci.si
Tajnik DAMIR BAČIČ          damir.zavod@siol.net.
Član BOŠTJAN BAČIČ
Član MATEJ KUMIN
Član IGOR MARIČ
Član SANDI TEMLIN
Član DENIS VREČIČ

 

Člani TEKMOVALNE KOMISIJE

  Ime in priimek
Predsednik ŠTEFAN FARTEK     stefan.fartek@ozkmn-puconci.si
Član KAREL ŽEKŠ
Član MILAN ŠERUGA

 

Člani DISCIPLINSKE KOMISIJE

  Ime in priimek
Predsednik TEO ČERPNJAK   teo.cerpnjak@ozkmn-puconci.si
Član JOŽE FARTEK
Član BOJAN LOVENJAK

 

Člani NADZORNEGA ODBORA

  Ime in priimek
Predsednik NIKOLAJ BARBARIČ
Član UROŠ KAMENŠEK
Član DUŠAN ZAKOČ