OZ KMN PUCONCI

Člani UPRAVNEGA ODBORA

  Ime in priimek
Predsednik ANDREJ BEDEK       andrej.bedek@ozkmn-puconci.si
Tajnik DAMIR BAČIČ          damir.bacic@rzopuconci.si
Član BOŠTJAN BAČIČ
Član MATEJ KUMIN
Član IGOR MARIČ
Član SANDI TEMLIN
Član DENIS VREČIČ

 

Člani TEKMOVALNE KOMISIJE

  Ime in priimek
Predsednik ŠTEFAN FARTEK     stefan.fartek@ozkmn-puconci.si
Član KAREL ŽEKŠ
Član TILEN MATIŠ

 

Člani DISCIPLINSKE KOMISIJE

  Ime in priimek
Predsednik TEO ČERPNJAK   teo.cerpnjak@ozkmn-puconci.si
Član ROMAN PODLESEK
Član BOJAN LOVENJAK

 

Člani NADZORNEGA ODBORA

  Ime in priimek
Predsednik NIKOLAJ BARBARIČ
Član MILAN ŠERUGA
Član DUŠAN ZAKOČ