SKLEP TK 4-2019-2020

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na redni seji dne 17.09.2019, sprejela naslednja

SKLEPA

1.Na podlagi pregleda zapisnika in pisne izjave sodnika 3.kroga A-lige med KMN Vidonci in KMN Breza, ki je bila odigrana 14.09.2019 v Vidoncih, je bilo ugotovljeno, da organizator tekme ni zagotovil varnosti za sodnika.

2.Ekipa KMN Vidonci se zaradi kršitev 31.člena TP preda v postopek DK, ker ni zagotovila varnosti sodnika in zato  je bil po končani tekmi  sodnik tudi fizično napaden.

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

Predsednik TK OZ KMN Puconci

 Štefan Fartek