SKLEP TK 5-2019-2020

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na seji dne 15.10.2019, sprejela naslednje

SKLEPE

1. Na podlagi 54.člena 5.alineje TK se tekma 7. kroga A-lige med KMN Izvir in KMN Vidonci, ki je bila odigrana 12.10.2019 v Gorici,  registrira z rezultatom 3:0 v korist KMN Izvir. TK je na podlagi dokumentacije ugotovila, da je bila tekma prekinjena zaradi fizičnega napada igralca KMN Vidoncev na sodnika.

2. Igralec KMN Vidonci Farič Mario se zaradi kršitev 25.člena TP preda v postopek DK, zato ker je po prejemu rdečega kartona, še fizično napadel sodnika.

3. Vodja ekipe KMN Vidonci Ficko Rihard se zaradi kršitev 25. člena TP preda v postopek DK, zaradi groženj in žaljenja sodnika.

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

Predsednik TK OZ KMN Puconci

 Štefan Fartek