SKLEP DK 3-2019-2020

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Bojan Lovenjak in Jože Fartek člana, je na seji dne

17.10.2019 obravnavala:

  1. Sklepe TK z dne 15.10.2019

 

SKLEP

I.

DK je sprejela sklep, da se igralcu ŠD Vidonec Mariu Farič izreče kazen prepoved nastopanja za določeno dobo, 2 leti.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Izvir Gorica in ŠD Vidonci, ki je bila odigrana na Gorici, dne 12.10.2019, s pisno izjavo sodnika, pisno izjavo izključenega igralca in pisno izjavo predstavnika ŠD Vidonec.

Iz pridobljenih izjav je razvidno, da j izključeni igralec po stopnjevanju prejel rdeči karton zaradi nešportnega obnašanja do sodnika, na kar je fizično napadel sodnika (udarec z roko v predel prsi). Napaden sodnik je zaradi tega moral poiskati zdravniško pomoč.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. in 5. alineje disciplinskega pravilnika.

SKLEP

I.

DK je sprejela sklep, da se vodji ekipe ŠD Vidonec Rihardu Ficko izreče kazen, opomin.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Izvir Gorica in ŠD Vidonci, ki je bila odigrana na Gorici, dne 12.10.2019, s pisno izjavo sodnika in pisno izjavo predstavnika ŠD Vidonec.

Iz pridobljenih izjav je razvidno, da je prijavljen vodja ekipe Vidonec Rihard Ficko po tekmi ob pisanju zapisnika s sodnikom prišel v verbalni konflikt.

S tem je prijavljen vodja ekipe kršil določila 19. člena 1. alineje disciplinskega pravilnika.

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

Poslano :

  • ŠD Vidonci
  • tekmovalna komisija
  • arhiv

Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak