SKLEP DK 4-2019/20

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Bojan Lovenjak in Jože Fartek člana, je na korenspondenčni seji dne

29.10.2019 obravnavala:

  1. Matjaža Časar, KMN Otovci

 

SKLEP

I.

DK je sprejela sklep, da se igralcu KMN Otovec Matjažu Časar izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem; 1 tekma.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Prosečka Vas in KMN Otovci, katera je bila odigrana v Prosečki vasi, dne 27.10.2019.

Iz poročila je razvidno, da je izključeni igralec prejel rdeči karton zaradi namernega igranja z roko, ko je bil na igrišču kot zadnji igralec.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. alineje disciplinskega pravilnika.

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

Poslano :

  • KMN Otovci
  • tekmovalna komisija
  • arhiv

Predsednik disciplinske komisije Teo Čerpnjak