Sklep DK 2-2020/21

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

Številka: 2-2020/21

Datum: 14.9.2020

 

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Bojan Lovenjak in Jože Fartek člana, je na korenspondenčni seji dne

10.9.2020 obravnavala:

 

 

  1. Sklep TK z dne 1.9.2020
  2. Boštjan Bačič. KMN Pečarovci

 

SKLEP

I.

 

DK je soglasno sprejela sklep, da se klubu KMN Izvir Gorica izreče kazen: opomin.

 

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s sklepom tekmovalne komisije z dne 1.9.2020 in  poročilom s tekme med KMN Izvir Gorica in KMN Pečarovci, katera je bila odigrana na Gorici dne 29.8.2020.

Iz poročila tekme in sklepa tekmovalne komisije je razvidno, da je bil zapisnik nepopolno izpolnjem.

S tem je klub kršil določila 26. člena 4. alineje disciplinskega pravilnika.

 

SKLEP

II.

 

DK je soglasno sprejela sklep, da se sodniku Antonu Horvat izreče kazen: opomin.

 

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s sklepom tekmovalne komisije z dne 1.9.2020 in  poročilom s tekme med KMN Izvir Gorica in KMN Pečarovci, katera je bila odigrana na Gorici dne 29.8.2020.

Iz poročila tekme in sklepa tekmovalne komisije je razvidno, da je bil zapisnik nepopolno izpolnjem.

S tem je sodnik kršil določila 25. člena 8. alineje disciplinskega pravilnika.

 

 

 

 

 

SKLEP

III.

 

DK je soglasno sprejela sklep, da se igralcu KMN Pečarovci Boštjanu Bačič izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem; 1 tekma.

 

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Pečarovci in KMN Strukovci, katera je bila odigrana v Pečarovcih, dne 4.9.2020.

Iz poročila je razvidno, da je izključeni igralec po  že prejetem rumenem kartonu prejel rdeči karton (stopnjevanje)  zaradi prekrška nad nasprotim igralcem.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 2. alineje disciplinskega pravilnika.

 

 

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

 

 

Poslano :

  • KMN Pečarovci
  • tekmovalna komisija
  • arhiv

 

Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak