Sklep DK 3-2020/21

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

Številka: 3-2020/21

Datum: 22.9.2020

 

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Bojan Lovenjak in Jože Fartek člana, je na korenspondenčni seji dne

21.9.2020 obravnavala:

 

 

  1. Sklep tekmovalne komisije z dne 8.9.2020
  2. Zlatka Erjavec, KMN Moščanci

 

SKLEP

I.

 

DK je soglasno sprejela sklep, da se klubu KMN Moščanci izreče kazen: 50 €.

 

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s sklepom tekmovalne komisije z dne 8.9.2020 in  poročilom s tekme med KMN Vadarci in KMN Moščanci, katera je bila odigrana na v Vadarcih dne 5.9.2020.

Iz poročila tekme je razvidno, da ekipa Moščanec ni odigrala drugega polčasa tekme.

S tem je klub kršil določila 26. člena 1. alineje disciplinskega pravilnika.

Denarno kazen je potrebno poravnati v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa.

 

SKLEP

II.

 

DK je sprejela sklep, da se igralcu KMN Moščanec Zlatku Erjavec izreče kazen  prepoved nastopanja za določeno število tekem;  3 tekme.

 

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med ŠD predanovci in KMN Moščanci, katera je bila odigrana v Predanovcih dne  19.9.2020 ob 19.30 uri.

Iz poročila tekme je razvidno, da je izključeni igralec dobil rdeč karton zaradi nešportnega vedenja do sodnika. Po prejetem rdečem kartonu je nadaljeval z nešpornim obnašanjem.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. alineje disciplinskega pravilnika.

 

 

 

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

 

 

Poslano :

  • KMN Moščanci
  • tekmovalna komisija
  • arhiv

 

Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak