POVZETEK SKUPŠČINE OZKMN PUCONCI, 16. 3. 2022 – PUCONCI

POVZETEK SKUPŠČINE OZKMN PUCONCI, 16. 3. 2022 – PUCONCI

1. Koledar tekmovanja: 27. marec. 2022 pričetek B lige, 10. april 2022
pričetek A lige.
2. Tekmovalna taksa: 50 EUR
3. Registracijska taksa: 2 EUR za nove igralce
4. Kazenska taksa: 3 EUR – zeleni karton, 6 EUR – rumeni karton, 15 EUR
v – rdeči karton
5. Sodniška taksa: člani A lige 193 EUR, člani B lige 228 EUR,
6. Prestopni rok:
B liga: 21. – 23. marec 2022 (ponedeljek do 15.00, torek do 15.00, sreda
do 17.00),
A liga: 28. – 30. marec 2022 (ponedeljek do 15.00, torek do 15.00, sreda
do 17.00)
7. Ekipe naj pregledajo in prinesejo vse izkaznice svojih
aktivnih/registriranih igralcev, dopolnijo manjkajoče podatke (naslov,
EMŠO), prinesejo novejše fotografije igralcev, ker bodo skenirane za
vnos v spletno bazo. Na spletu bodo namreč vidni vsi posamezni igralci
po klubih, zato se potrudite, da bo vaš klub izgledal zgledno.