SKLEPI DK 6-2022

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

Številka: 6-2021/22

Datum: 23.04.2022

 

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Bojan Lovenjak in Jože Fartek člana, je na seji dne  22.04.2022

obravnavala:

 

 

  1. Sklep TK z dne 29.03.2022
  2. Sklepa TK z dne 11.04.2022

 

 

SKLEP

I.

 

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi KMN Motovilci izreče kazen-  50 €.

 

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK  s sklepom tekmovalne komisije z dne 29.3.2022

iz katerega je razvidno, da tekma med KMN Prosečka Vas in KMN Motovilci, katera bi morala biti  odigrana dne 27.03.2022, ni bila odigrana, ker ekipe KMN Motovilci iz neopravičljivih razlogov ni bilo na tekmo.

S tem je ekipa KMN Motovilci kršila določila 26. člena 1. alineje DP.

 

SKLEP

II.

 

 

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi KMN Mošćanci izreče kazen-  50 €

 

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK  s sklepom tekmovalne komisije z dne 11.04.2022

iz katerega je razvidno, da tekma med KMN Puževciin KMN Moščanci, katera bi morala biti  odigrana dne 09.04.22, ni bila odigrana, ker ekipe KMN Moščanci iz neopravičljivih razlogov ni bilo na tekmo.

S tem je ekipa KMN Moščanci kršila določila 26. člena 1. alineje DP.

 

 

SKLEP

III.

 

 

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi KMN Predanovec izreče kazen-  50 €

 

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK  s sklepom tekmovalne komisije z dne 11.04.2022

iz katerega je razvidno, da tekma med KMN Predanovci in ŠD Vidonci, katera bi morala biti  odigrana dne 09.04.22, ni bila odigrana, ker ekipe KMN Predanovci iz neopravičljivih razlogov ni bilo na tekmo.

S tem je ekipa KMN Predanovci kršila določila 26. člena 1. alineje DP.

 

 

 

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

 

 

Poslano :

  • KMN Motovilci
  • KMN Predanovci
  • KMN Moščanci
  • tekmovalna komisija
  • arhiv

 

Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak