SKLEP DK 4-2023

Puconci 80, 9201 Puconci
Tel. 02/ 5459 100
Številka: 2-2022/23
Datum: 27.06.2022
Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak
predsednik, Bojan Lovenjak in Jože Fartek člana, je na korespondenčni seji dne
15.5.2023 obravnavala:

1. Sklep TK z dne 25.4.2023
2. Sklep TK z dne 3.5.2023

SKLEP
I.

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi ŠD Predanovci izreče kazen- 50 €.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s sklepom tekmovalne komisije z dne 25.4.2023
iz katerega je razvidno, da tekma med ŠD Vidonci in ŠD Predanovci, katera bi
morala biti odigrana dne 22.4.2023, ni bila odigrana, ker ekipe KMN Predanovec iz
neopravičljivih razlogov ni bilo na tekmo.
S tem je ekipa ŠD Predanovci kršila določila 26. člena 1. alineje DP.

SKLEP
II.

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi ŠD Predanovci izreče kazen- 100 €.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s sklepom tekmovalne komisije z dne 3.5.2023
iz katerega je razvidno, da tekma med ŠD Predanovc in KMN Strukovci, katera bi
morala biti odigrana dne 29.4.2023, ni bila odigrana, ker ekipe ŠD Predanovec
ponovno iz neopravičljivih razlogov ni bilo na tekmo.
S tem je ekipa ŠD Predanovci kršila določila 26. člena 1. alineje DP.

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od
dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal
ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti
sklepu o suspenzu ni možna.

Poslano :
 ŠD Predanovci
 tekmovalna komisija
 arhiv

                                                                                                                      Predsednik
                                                                                                                      disciplinske komisije
                                                                                                                      Teo Čerpnjak