SKLEPI TK OZ KMN Puconci

V prilogi pošiljamo sklepe TK OZ KMN Puconci št. 14-2023/24, 15-2023/24, 16-2023/24.

 

Sklep št. 14-2023-2024 TK OZ KMN PUCONCI

Sklep št. 15-2023-2024 TK OZ KMN PUCONCI

Sklep št. 16-2023-2024 TK OZ KMN PUCONCI

 

Za TK OZ KMN Puconci

        Tilen Matiš